boom roos vis

Verwacht vanaf 9 december 2021:

Het Nationaal Onderwijsmuseum sluit graag aan bij actuele discussies. De wisseltentoonstelling 'boom roos vis' (werktitel) die dit najaar in het Onderwijsmuseum opent, is daar een goed voorbeeld van.

Uit recente onderzoeken blijkt dat het leesniveau van de Nederlandse jeugd steeds verder achteruitgaat. Verschillende betrokken instellingen roepen op tot een leesoffensief. Met deze tentoonstelling gaan we het leesplezier bij jong en oud stimuleren en het besef van het belang van lezen vergroten. Daarnaast laten we de ontwikkeling van het leesonderwijs zien aan de hand van de meeste gebruikte leesmethode in Nederland: ‘Veilig Leren Lezen’. Met Stichting Voorlezen is een randprogramma samengesteld.

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van diverse fondsen, waarvoor wij hun zeer erkentelijk zijn.

Binnenkort volgt op deze pagina meer informatie over de tentoonstelling!