Collectie

In totaal beheert het museum meer dan 325.000 voorwerpen die op de één of andere manier iets met onderwijs te maken hebben. In het linker menu kunt u meer lezen over de objecten, voorwerpen die momenteel in bruikleen zijn bij andere musea of instellingen en het doen van onderzoek. Tot slot kunt u hier antwoord vinden op veelgestelde vragen over de collectie en het verzamelbeleid.

De omvangrijke collectie van onderwijs (historische)objecten bestaat uit verschillende deelcollecties. Onderstaand een overzicht van de verschillende collecties en hun omvang.