Organisatie

De afgelopen jaren heeft het Nationaal Onderwijsmuseum zich ontwikkeld als projectorganisatie met een personeelsgrootte van ongeveer 9 fte. Voor de komende jaren wil het museum het projectmatig werken verder ontwikkelen. Daarnaast wordt ingezet op professionalisering door het zoeken van samenwerking met andere organisaties.

Het museum hecht sterk aan het vervullen van een maatschappelijke taak. Daarom zullen er altijd veel vrijwilligers en stagiaires in het museum werkzaam zijn. Het museum werkt momenteel met zo’n 40 vrijwilligers bestaande uit gepensioneerden, stagiaires van hogescholen, maatschappelijke stagiaires en herintreders.

De rol die het museum heeft als kennisinstituut wordt versterkt door het instellen van een wetenschappelijke adviescommissie. Deze commissie zal de nieuwste historiografische inzichten op het gebied van de historische pedagogiek volgen en maatschappelijke ontwikkelingen die voor het museum van belang zijn.

Het Nationaal Onderwijsmuseum is een erkend leerbedrijf.