Raad van Toezicht

Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft een bestuursmodel met een raad van toezicht waarbij het profiel van de aangezochte leden en voorzitter passen bij de missie en maatschappelijke doelen die het museum zich heeft gesteld. Raad en bestuur van het museum volgen de Governance Code Cultuur bij de uitoefening van hun taken.

Leden van de Raad van Toezicht:

  • Mw. Annet Kil, voorzitter College van Bestuur Gooise Scholen Federatie
  • Dhr. Toine Maes, voorzitter
  • Mw. Meike Moors, manager Marketing en Development NEMO Science Museum
  • Dhr. Léon Peeters, stadsgids Dordrecht bij Ontdek Dordrecht
  • Mw. Renske Valk, hoofdredacteur Van Twaalf tot Achttien
  • Dhr. Peter Vrancken, vice-voorzitter

Een compleet overzicht van functies en nevenfuncties van raad en directie staat in dit overzicht.

Het rooster van aan- en aftreden van de raad van toezicht is in te zien in dit overzicht.