Raad van Toezicht

Vanaf april 2010 heeft het museum een bestuursmodel met een Raad van Toezicht waarbij het profiel van de aangezochte leden en voorzitter passen bij de missie en maatschappelijke doelen die het museum zich heeft gesteld. Raad en bestuur van het museum volgen de Code Cultural Governance bij de uitoefening van hun taken.

Leden van de Raad van Toezicht

— Dhr. Toine Maes, bestuurder Kennisnet (voorzitter per 8 september 2016)
— Dhr. ir. Maarten Boelsma, directeur BOA Advies
— Dhr. drs. Bert Boer, directeur-bestuurder Muiderslot.
— Mw. prof. dr. G.T.M. ten Dam, hoogleraar Onderwijskunde bij de Universiteit van Amsterdam. Tevens is zij rector van het Instituut voor de Lerarenopleiding in Amsterdam.
— Mw. mr. J.W. Voute-Zevenbergen, advocaat bij Loyens & Loeff.
— Dhr. Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Drechtsteden en lid Raad van Toezicht Da Vinci college in Dordrecht.