Onderneemt

Als museum spelen we nationaal een belangrijke rol in het levend houden en uitdragen van onze onderwijsgeschiedenis. We nemen het initiatief voor tentoonstellingen overal in het land, ondersteunen collega­musea bij herinrichting en participeren in landelijke projecten voor gezamenlijke databases, symposia, congressen en onderwijs gerelateerde activiteiten. 

Internationaal zijn we een bekend voorbeeld van een nieuwe generatie school­ en onderwijsmusea; we behoren tot de initiatiefnemers van het International Network on Schoolhistory. We blijven deze samenwerkingsverbanden koesteren.