Wetenschappelijke Raad van Advies

Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht is een tentoonstellings- en educatieve locatie waar het publiek op een laagdrempelige manier kennis kan maken met de brede ontwikkelingen van het Nederlandse onderwijs. Goed onderwijs is, was en blijft cruciaal voor de kracht en kwaliteit van onze samenleving. Dat vraagt om reflectie, innovatie en kritische bestudering; om onderzoek naar onderwijsbeleid en -praktijk, om vragen, ontwikkelen en ondersteunen. Het Onderwijsmuseum levert daarin een bijdrage omdat het een plek is waar ons materiële onderwijserfgoed bewaard wordt. Met zijn collectie van 325.000 objecten is het museum een centrum van historische kennis en data dat door vele wetenschappers, journalisten en onderzoekers geraadpleegd wordt.  

Om de functie als kennisinstituut te versterken en de bestaande banden tussen het Onderwijsmuseum en de universitaire wereld zichtbaarder te maken heeft het museum sinds najaar 2021 een Wetenschappelijke Raad van Advies. Het museum heeft prof. dr. Hilda Amsing bereid gevonden als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad op te treden.  

Het doel van de Wetenschappelijke Raad van Advies is om de wetenschap met de praktijk van het museum te verbinden. De leden zetten hun eigen netwerk in voor het museum en stimuleren wetenschappelijk onderzoek binnen de collectie. Ook leveren zij wetenschappelijke input op het brede gebied van pedagogiek, onderwijshistorie en jeugdcultuur en denken mee over de activiteiten van het museum. En natuurlijk geven zij gevraagd en ongevraagd advies over relevante ontwikkelingen en nieuwe initiatieven. De Wetenschappelijke Raad komt een aantal keren per jaar bij elkaar. 

De leden maken daarnaast gebruik van de kennis en expertise van een groep deskundigen die, verenigd in de expertgroep, op incidentele basis geraadpleegd worden bij specifieke vraagstukken.  

Leden 

De Wetenschappelijke Raad van Advies van het Onderwijsmuseum bestaat uit de volgende leden: 

  • Prof. dr. Hilda Amsing, hoogleraar Nederlandse Onderwijsgeschiedenis, RUG; 
  • Dr. John Exalto, universitair docent historische pedagogiek aan de VU en directeur van het Comenius Museum; 
  • Prof. dr. Sjoerd Karsten, em. hoogleraar onderwijswetenschappen aan de UvA; 
  • Dr. Sarah Van Ruyskensvelde, Assistant Professor hedendaagse pedagogische historiografie, Katholieke Universiteit Leuven; 
  • Dr. Tina van der Vlies, universitair docent geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

In dit document kunt u meer lezen over de expertise van de verschillende leden. 

Heeft u vragen of wilt u zelf ook een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Petra Reijnhoudt of Jacques Dane.