Bruikleen

Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft zo’n 400.000 objecten. Collectiemobiliteit staat bij het museum hoog in het vaandel. Daarom hanteren wij een ruimhartig bruikleenbeleid. Musea, maar ook scholen, bibliotheken en historische verenigingen kunnen een aanvraag doen. Wij ontvangen de bruikleenaanvraag graag zo snel mogelijk, bij voorkeur uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum. Bij de beoordeling wordt er rekening gehouden met de beschikbaarheid en de conditie van de aangevraagde objecten.  
 

Te vermelden informatie
Bij een bruikleenaanvraag graag de volgende informatie vermelden:
•    Tentoonstellingsperiode (begin- en einddatum)
•    Tentoonstellingsnaam
•    Naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt
•    Contactpersoon en contactgegevens (naam, telefoon, postadres, e-mail)
•    Gegevens van de aangevraagde objecten, zo volledig mogelijk
   
Aanvragen kunnen aangevraagd worden bij Saskia Noordoven, e-mail naar s.noordoven@onderwijsmuseum.nl.

Kosten
Voor de bruikleen worden kosten in rekening gebracht. 

Per aanvraag handelingskosten:
(o.a. voor opzoeken in depot, verpakkingsmateriaal, verzekeringspremie)

•    Handelingskosten, tot 20 objecten (+/- 2 uur)        € 100,00
•    Handelingskosten, tot 40 objecten (+/- 5 uur)        € 250,00
•    Handelingskosten, > 40 objecten (+/- 10 uur)        € 500,00

Per object uitleenvergoeding:
•    Kleine objecten                     € 1,00 per maand
•    Grote objecten                        € 10,00 per maand

De bruikleen (incl. het transport) worden door het Nationaal Onderwijsmuseum verzekerd.