Muurcollage over Vrijheid | 1572 - De geboorte van Nederland

Wat leuk dat je interesse hebt in de mooie muurcollage over vrijheid, gemaakt met vele Dordtenaren. Lees door en ontdek wat je allemaal ziet:

Muurcollage over vrijheid

In het kunstwerk, een collage van allerlei beelden, komt onder andere de symbolische figuur van de Ware Vrijheid voor. 

In haar rechterhand houdt zij een met een houd bekroonde stok. Met haar linkerhand wijst zij naar de portretbuste van Johan van Oldenbarnevelt op de zuil.

Wat zien we nog meer:

  • Een portret van Willem van Oranje
  • Een putto met een lauwerkrans in zijn rechterhand
  • Een prent van de eerste Haagpreek
  • Een document van tegemoetkoming aan slaven  
  • Een fragment van de schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis van Wolters. (Hierin beeld hij uit dat hij in januari ’44 ooggetuige was van een indrukwekkend beeld. In een sneeuwjacht buiten de Bilt, wordt een troep in razzia gegrepen jonge mannen onder sterke bewaking naar het concentratiekamp geleid.
  • Metaforen voor: de kracht van de vrouw en de schoonheid van de multiculturele wereld
  • Markante gebouwen uit Dordrecht.
  • Kindertekeningen over vrijheid
  • fragmenten van het ‘door-fluistergedicht’ dat door bezoekers van het Onderwijsmuseum is gecreëerd. 

“Lucht” en “blaadjes” werden veel genoemd, toen diverse mensen uit Dordrecht gevraagd werden hoe ze vrijheid zouden uitbeelden. De blaadjes op het kunstwerk vormen samen een willekeurig profiel, dat symbool staat voor ieder individu. We hebben de keuzevrijheid om bepaalde waarden te omarmen, ieder blaadje, iedere gedachte, iedere ervaring vormt ons en onze wereld. 

Publiekskunstwerk

Het is een publiekswerk van vele mensen uit Dordrecht en het viert (en herdenkt) de vrijheid. Inspiratie voor het kunstwerk is een door-fluister gedicht. Tijdens de viering van de geboorte van Nederland, hebben bezoekers van het Nationaal Onderwijsmuseum een door-fluistergedicht geschreven over het thema vrijheid. Een gedicht dat is gestart met 2 geschreven regels. De bezoeker las deze regels en schreef daaropvolgend zelf 2 regels. De eerste 2 regels werden weggevouwen en de volgende bezoeker schreef 2 dichtregels volgend op de voorgaande bezoeker. Zo hebben bezoekers in de tentoonstelling met elkaar een gedicht geschreven van 882 woorden. De woorden uit dit gedicht zijn een inspiratiebron geweest voor deze muurcollage.

Daarnaast hebben deelnemers tijdens het Hoffestival in juli in een workshop meegetekend aan deze muurcollage. Deelnemers mochten zelf een van de blaadjes invullen met een tekening en/of kleur.

De makers van het kunstwerk

ARTvertisements bestaat uit het creatieve duo Barbara van Druten en Niki Koutouras. 

Het kunstwerk is gecreëerd door Barbara van Druten. Een enorme eer, zij vecht dagelijks voor een gelijkwaardige rol als vrouwelijke kunstenaar. Maar ook voor de tolerantie naar andere culturen, die zij als een rijkdom beschouwd. Onmisbaar is zakenpartner Niki Koutouras. Zij heeft binnen dit project uitgebreid vooronderzoek gedaan en veel beeld heeft verzameld. Zij is strijder van vrouwenrechten en sociale gelijkheid. 

Achtergrondinformatie over 1572, De geboorte van Nederland

Het Onderwijsmuseum doet mee met de landelijke viering van het jubileum van de geboorte van Nederland. Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog. In 2022 staan we stil bij het begin van de ‘Geboorte van Nederland’. We herdenken het jaar 1572 als keerpunt in onze geschiedenis. 1572 was de start van een grote opstand in de Nederlanden. Het was een strijd om vrijheid en vrijheid vraagt om verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid. Dat ging niet zonder slag of stoot, want de strijd was ook een oorlog waarin burgers keihard tegenover elkaar kwamen te staan. In 2022 willen ze gezamenlijk de gebeurtenissen en thema’s uit 1572 breed herdenken en actualiseren. Het kunstwerk op de muur is een onderdeel van deze herdenking en viert de 4 thema's verdraagzaamheid, verbondenheid, verscheidenheid en -met als hoofdthema- vrijheid.