Samenwerking HBO Drechtsteden

Dinsdagmiddag 24 mei tekenden Petra Reijnhoudt, directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum en Jessica van den Bosch, directeur HBO Drechtsteden, een overeenkomst waarin een structurele samenwerking voor de toekomst wordt vastgelegd. Beide partijen willen hiermee studenten en medewerkers de mogelijkheid bieden om kennis te maken met elkaar.

Beide partijen willen meerdere jaren samenwerken bij het opleiden van studenten en medewerkers, maar ook gaan het Onderwijsmuseum en HBO Drechtsteden gezamenlijk activiteiten organiseren. Een docent van HBO Drechtsteden zal regelmatig in het museum aanwezig zijn met studenten in het kader van stages en projecten. ‘Een mooie directe kruisbestuiving tussen onderwijs en culturele sector’, vindt Petra Reijnhoudt. ‘Studenten van diverse opleidingen van HBO Drechtsteden verwerven door stages en projecten in het museum vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun beroep. Tegelijkertijd profiteren onze museummedewerkers van de nieuwste kennis en inzichten die de stagiaires meebrengen.’

Verbinding tussen onderwijs en cultuur
Jessica van den Bosch benadrukt het belang dat HBO Drechtsteden hecht aan de samenwerking met partijen uit Dordrecht. ‘Als onderwijsinstelling zoeken we altijd naar de beste manier om onderwijs aan te laten sluiten bij de praktijk. Bij deze ambitie past de samenwerking met een partij als het Onderwijsmuseum uitstekend. Studenten doen rechtstreeks ervaring op in het werkveld en leren hun kennis en inzichten concreet in te zetten voor een organisatie’. Petra Reijnhoudt vult aan dat het Nationaal Onderwijsmuseum graag participeert in de vorming van studenten in de beroepspraktijk. Bovendien vindt het museum het belangrijk om onderwijsontwikkelingen een actieve plek te bieden in het museum.

Samenwerken: minor, HBO Kids en meer
Naast het beschikbaar stellen van stageplaatsen door het Onderwijsmuseum, staat het gezamenlijk aanbieden van de minor ‘onderwijs’ voor de studenten Toegepaste Psychologie op de planning en organiseren de partners gezamenlijk uiteenlopende kenniscolleges voor medewerkers. Ook staat na de zomervakantie een gezamenlijk HBO kids college gepland, in samenwerking met Kunstmin, de Bibliotheek AanZet en Dordrecht Marketing & Partners, voor basisschoolkinderen uit de groepen 7 en 8. Het onderwerp is dan Beeldmanipulatie en Fake nieuws.