Oproep!

Het Nationaal Onderwijsmuseum toont zowel de geschiedenis als de actualiteit van het Nederlandse onderwijs. In dat kader vragen wij professionals uit het onderwijsveld of zij mee willen werken aan een bijzonder project: het vastleggen van ‘Coronaverhalen uit het onderwijs’, voor nu – maar vooral ook voor ‘later’.

De coronaperiode stelt leerkrachten en docenten voor veel nieuwe uitdagingen. Afstandsonderwijs, werken met Teams/Zoom en Google Hangouts, nieuwe omgangsvormen, afstand houden, hygiëneregels, wel of geen toetsen, wel of geen examen … allemaal onderwerpen die een een jaar geleden nog onbekend waren. 

Ooit komt aan deze coronaperiode een einde en eindigt hij in de archieven, de geschiedenisboeken - en ook de musea. Om deze nu nog recente geschiedenis in woord en beeld vast te leggen en te bewaren, is het Nationaal Onderwijsmuseum op zoek naar de persoonlijke verhalen en ervaringen van leerkrachten, docenten en andere onderwijsprofessionals (po, vo, mbo, hbo) ‘in tijden van corona’. 

We zijn op zoek naar verhalen die samenhangen met een specifiek onderwerp, thema of object dat in deze periode een grote rol speelt in het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een verhaal over de ervaringen met afstandsonderwijs;
  • een leerkracht die gedwongen thuiszit en zich zorgen maakt over het welzijn van de kinderen in de klas;
  • een docent lichamelijke opvoeding die op afstand toch gymles geeft;
  • docenten die onderwijs op locatie bieden aan kwetsbare leerlingen 
  • een docent die creatieve opdrachten heeft verzonnen om het thuiswerken voor leerlingen interessant te maken. Leuk voorbeeld daarvan is deze handvaardigheidsdocent die wel hele creatieve opdrachten voor haar leerlingen bedenkt: