Fieke Rijke sluit stage af met verslag over schurende collectie Onderwijsmuseum

Fieke Rijke studeert Liberal Arts and Sciences aan Tilburg University; een brede sociale studie waarbij studenten leren vanuit verschillende hoeken naar sociaalmaatschappelijke problemen te kijken. In het kader van deze studie liep zij stage in het Nationaal Onderwijsmuseum. Onder supervisie van Jacques Dane, hoofd Collectie en Onderzoek, heeft zij huidige maatschappelijke discussies rond de koloniale geschiedenis van Nederland gelinkt aan de collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum.

Fieke: "Ik kijk naar controversiële onderwerpen zoals racisme, kolonialisme en slavernij in relatie tot educatie: Hoe “framen” verschillende media racistische fragmenten? Welke academische literatuur biedt ons inzicht in de processen hoe beelden en opvattingen uit het onderwijsverleden doorwerken in het heden? En wat kunnen musea doen wat betreft het contextualiseren van kunstwerken en andere objecten die tegenwoordig als ‘roofkunst’ worden gezien?”

In mijn eindverslag geef ik enkele adviezen aan het Nationaal Onderwijsmuseum over de tentoongestelde schoolplaten met koloniale thema’s. Deze adviezen zijn gebaseerd op hedendaagse stemmen uit de samenleving en professionele meningen en adviezen van experts, zoals de Raad voor Cultuur."