Verhalen over het Nut met Cor den Boer

Cor den Boer is vrijwilliger bij het Onderwijsmuseum en is samen met de boeken van het Nut bij het Onderwijsmuseum terecht gekomen :)

Cor deelt verhalen over het Nut met ons.

Bekijk hier de introductie 

Al 2 jaar na de oprichting van het Nut (de maatschappij tot nut van het algemeen) in 1784 werden bij bijzondere gelegenheden penningen en medailles uitgegeven. Bij bekroning van uitgegeven boeken, als beloning voor edelmoedige daden, bij jubilea van het Nut later ook bij langdurig dienstverband van een werknemer.

Mijn eerste verhaal begint in 1787.....

...In 1787 krijgt Cornelis Wagemaker een zilveren medaille omdat hij zo’n goede schoolmeester is.

Eerepenning voor cornelis wagemaker:

In de handelingen van de jaarlijkse Nutsvergadering van 1787 staat het volgende vermeld over C. Wagemaker:

Op ingekomene gunstige berichten van de Heeren p.HARTMAN en J. VAN ZAANEN, en nadere verzekering der Departementen Almaar en Utrecht , is aan C. WAGEMAKER, oud 25 Jaaren, Schoolmeester te Oostgraftdijk, ter belooning van- en aanmoediging in zijne goede wijze van onderwijzing , den zilveren eerpenning toegewezen. 

In 1788 kon meneer Wagemaker de vergadering, waarin de penning aan hem zou worden uitgereikt, niet bijwonen, zodat deze naar hem werd opgestuurd, vergezeld van een gedicht van de voorzitter de heer Gerrit Brender à Brandis. Zie hier.

“Vrijmoedige Gesprekken van een Schoolonderwijzersgezelschap, iets voor de vrienden van het lagere schoolwezen”, is een blad van, voor zover ik heb kunnen vinden, anonieme onderwijzers, met, onder andere, veel commentaar op de leesmethode Prinsen.

In het tweede nummer van dit blad, van 1825 wordt de slechte toestand van de lagere scholen aan het einde van de 18e eeuw besproken en ook de verbetering die gekomen was door de eerste onderwijswet van 1806. Als uitzondering op de toestand van vóór 1806 noemen zij de scholen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en daarbij verwijzen ze naar de medaille die het Nut uitreikte aan Cornelis Wagemaker in Oostgraftdijk.