Uitreiking Onderwijsprijs provincie Zuid Holland

Woensdag 10 november werd in ons museum de Provinciale Onderwijsprijs Zuid Holland uitgereikt.

Deze prijs is bedoeld om op een positieve manier aandacht te vragen voor het onderwijs. Om bijzondere projecten in de schijnwerpers te zetten en daarmee te laten zien hoe veelzijdig het Nederlandse onderwijs is en met hoeveel inzet en enthousiasme er wordt gewerkt. Of het nu gaat om het werken aan betere onderwijsopbrengsten, aandacht voor excellentie, of om een culturele of maatschappelijke activiteit: veel scholen krijgen veel meer voor elkaar dan je op het eerste gezicht misschien zou verwachten.

In elke provincie is een finale met provinciale deelnemers uit primair en voorgezet onderwijs. De provinciale winnaars zijn automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs.

De shortlist bestond uit zes scholen (drie uit het primair en drie uit het voortgezet onderwijs):

CBS De Ark uit Schipluiden
De Klusklas is bedoeld voor leerlingen uit groep 5 tot en met 8 die baat hebben bij het ‘inoefenen’ van rekenvaardigheden. Deze leerlingen hebben moeite met de meer abstracte rekenlessen. Door eens per week allerlei praktische klussen te doen, ontwikkelen zij al werkend hun rekenvaardigheden. Een leerling die de afmetingen van het voetbalveldje in de speeltuin opmeet bijvoorbeeld, begrijpt zo beter wat het begrip ‘omtrek’ inhoudt.

CBS De Herenweg, Wassenaar
Op de Herenwegschool draagt digitale educatie bij aan het vergroten van de kansengelijkheid en kind inclusie, door in het onderwijs gebruik te maken van de digitale mogelijkheden die beschikbaar zijn. De school democratiseert technologie (programma Minecraft) ten behoeve van inspraak van de kinderen in de maatschappij. Kinderen van de Herenwegschool worden onder andere betrokken bij de Herinrichting van de Wassenaarse Slag. Ze krijgen gastlessen democratie en voeren gesprekken met ondernemers, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, enz. De creatieve denkkracht en de verzamelde input van de kinderen worden gebruikt om ideeën te visualiseren in Minecraft.

De Jacobsvlinder uit Zoetermeer
In de les Engels gebruikt de school een mix van leermiddelen, met onder andere authentieke materialen zoals reclamefolders van supermarkten en menukaarten van McDonalds. Men creëert een rijke en gevarieerde leeromgeving waarin leerlingen actief participeren. Dit brengt meer betrokkenheid en hogere leeropbrengsten. Elke leerling in groep 4-8 heeft een persoonlijk portfolio, met behulp waarvan je goed kunt terugblikken op de les en kun je goed volgen wat een leerling aan het leren is.

Voortgezet onderwijs

Comenius CBC, Capelle aan de IJssel
Een docent van de school heeft een eigen methode ontwikkeld voor het keuzevak Ondernemen. Het is een zeer praktijkgerichte methode waarbij de leerling kennismaakt met alle facetten van het ondernemerschap. In een helder boekwerk Jong Bedrijf worden zaken behandelt als: marketing, marktonderzoek, financieel plan, verkooptechnieken, administratie, personeel, vergunningen, enz. Daarnaast worden als onderdeel van de methode verschillende activiteiten georganiseerd voor de leerlingen, zoals het digitaal interviewen van ondernemers.

Maris College, Den Haag
De Hotspot is een technische experimenteerruimte van het Maris College waar leerlingen kennis maken met moderne technieken door te doen! De school vindt het belangrijk haar leerlingen op weg te helpen naar een kansrijke toekomst. Technische beroepen in en rondom de haven bieden hiervoor talloze mogelijkheden. Onder de noemer ‘Techniek aan Zee’ wordt er geëxperimenteerd met technische toepassingen dáár waar ze in het echte leven noodzakelijk zijn: de haven zelf. Hiermee biedt het Maris College niet alleen haar leerlingen, maar ook hun ouders en toekomstige techniekdocenten een reëel beeld van technische beroepen in Den Haag en Scheveningen.

Penta College, Hoogvliet 
Vroeger stuurde men leerlingen die ‘aan het eind van hun escalatieladder’ zaten naar een externe rebound in Rotterdam-Zuid. Als deze kwetsbare leerlingen weer terug keerden was er zelden verbetering. De school heeft besloten om de expertise om deze groep te begeleiden in huis te halen door een Resetklas te starten. Om het geleerde tijdens een Resetperiode te consolideren in de reguliere klas krijgen de leerlingen een persoonlijk handelingsplan mee en zijn de docenten geschoold op herstelrecht (nieuwe ronde nieuwe kansen). Ook ouders worden er nauw bij betrokken, zodat de leerling optimaal kan groeien. De Reset vormt de schakel voor Passend Onderwijs binnen de school, waarbij tegemoet komen aan individuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen centraal staat.

Het bleef spannend tot het laatste moment. Juryvoorzitter Petra Reijnhoudt las het juryrapport voor en wethouder Peter Heijkoop viel de eer te beurt de winnaars in beide categorieën bekend te maken:

Basis Onderwijs:

  1. De Herenweg, Wassenaar
  2. (ex aequo): De Jacobsvlinder en De Ark

Voortgezet Onderwijs:

  1. Penta College, Hoogvliet
  2. Maris College, Den Haag
  3. Comenius CBC, Capelle aan de IJssel

De winnaars ontvingen een mooi bronzen plastiek van een olifant die door een hoepel springt, een tegoedbon voor een educatief programma naar keuze in het Onderwijsmuseum en de mogelijkheid mee te dingen naar de Nationale Onderwijsprijs die in maart 2022 wordt uitgereikt in Amersfoort. 

Wij feliciteren alle deelnemers met hun prachtige projecten en de winnaars met het behalen van de Provinciale Onderwijsprijs Zuid Holland 2021!