verkeersopvoeding

In 2022 vonden er in Nederland 578 geregistreerde verkeersongevallen plaats met minstens één dodelijk slachtoffer, aldus Smart Traffic Accident Reporting (STAR). Volgens Paul Broer, portefeuillehouder Verkeer van de Nationale Politie, laten deze cijfers een trend zien: ‘Het aantal ongelukken daalde jarenlang, maar daar was al verandering in aan het komen.’ Hoe komt dat? Verkeersdeelnemers gedragen zich agressiever, hebben ‘korte lontjes’ en trekken zich weinig aan van de verkeersregels. Volop ‘verkeershufters’ op de Nederlandse wegen en fietspaden. Naast handhaving, aldus Broer, is voorlichting vanuit de overheid en maatschappelijke organisaties noodzakelijk.

Al vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw, toen het gemotoriseerde verkeer snel toenam, is verkeersveiligheid een doorlopend maatschappelijk thema. Ook in het onderwijs. 

Jacques Dane duikt het depot in, het volledige artikel lees je hier