Linkshandig

In het Onderwijsverslag 1935 las Jacques Dane over stelselmatig onderzoek naar ‘linkshandigheid’ in het nijverheidsonderwijs. De inspectie constateerde dat van de circa 27.000 onderzochte leerlingen er 762 (2,82%) ‘volledig linkshandig’ waren en 1417 (5,2%) ‘gedeeltelijk linkshandig’. Ambachten waarbij gereedschappen werden gebruikt waarvan de constructie berekend was op rechtshandigen leverden moeilijkheden op.Vakdocenten probeerden linkshandigen de ‘noodzakelijke rechtse handgrepen bij te brengen’. Lukte dit?

Het volledige artikel van jacques dane, lees je hier