Verhalenfestival

Elke familiezondag van 14.00 uur tot 15.00 uur ben je welkom bij het Verhalenfestival! Dit Verhalenfestival is voor kinderen vanaf 5 jaar. Plof neer en luister naar een mooi verhaal. Daarna doen we een leuke activiteit, zoals een spel, knutselen, verkleden en meer; niets is te gek!

Vorig jaar heeft Stichting Voorlezen op de familiezondag voorleesfeestjes georganiseerd in het Onderwijsmuseum. We zijn blij en trots dat wij het voorleesstokje mogen overnemen. Elke familiezondag vind je het Verhalenfestival in het Onderwijsmuseum. Met de overdracht wordt niet alleen een leuke voorleesactiviteit voortgezet, maar behouden we ook een plek in Dordrecht die aandacht heeft voor de taalontwikkeling en leesplezier van onze (Dordtse) kinderen. En dat is hard nodig. Uit het laatst uitgebrachte PISA rapport komt naar voren dat de taal- en leesvaardigheid van de Nederlandse jeugd weer achteruit is gegaan. Voorlezen is en blijft een belangrijk instrument om de taal- en leesvaardigheid van onze kinderen en jongeren te stimuleren.

Ilse van Donkelaar van Stichting Voorlezen: "We vinden het belangrijk dat er op zoveel mogelijk plekken wordt voorgelezen. En dat hoeven wij niet allemaal zelf te doen. 2023 hebben we gebruikt om de activiteit over te dragen aan museumdocenten van het Onderwijsmuseum. Zij hebben onze training ‘Goed Voorlezen’ gevolgd. We hebben ze begeleid en geadviseerd in het maken van een aantrekkelijk voorleesprogramma. Ze zijn er klaar voor om van het verhalenfestival, de opvolger van de voorleesfeestjes, een succes te maken.”

We kijken er naar uit om jullie voor te lezen! Elke laatste zondag van de maand van 14.00 tot 15.00uur.