Verhalen over het Nut met Cor den Boer

Cor den Boer is vrijwilliger bij het Onderwijsmuseum en is samen met de boeken van het Nut bij het Onderwijsmuseum terecht gekomen :)

Cor deelt verhalen over het Nut met ons.

Bekijk hier de introductie 

Al 2 jaar na de oprichting van het Nut (de maatschappij tot nut van het algemeen) in 1784 werden bij bijzondere gelegenheden penningen en medailles uitgegeven. Bij bekroning van uitgegeven boeken, als beloning voor edelmoedige daden, bij jubilea van het Nut later ook bij langdurig dienstverband van een werknemer.

het tweede verhaal gaat over het boekgeschenk voor Christiaan Koppen.

Voor het belonen van edelmoedige daden werden niet alleen medailles uitgereikt, maar ook boekgeschenken.

In de Nutkast van het Onderwijsmuseum staat het boekgeschenk voor Christiaan Koppen, een man die op 10 augustus 1841 in Utrecht iemand uit het water haalde. Jammer genoeg werd hierbij niet verteld hoe de redding plaatsvond.

Zijn boekgeschenk bestond uit zes delen, waarin eerdere uitgaven van het Nut bij elkaar zijn gebonden, in ons geval heeft A. van Rossum, hof-boekbinder in Amsterdam, dat gedaan. Elk boek heeft ongeveer 400 bladzijden  en de inhoud is, zoals gebruikelijk voor het Nut in die tijd, moraliserend. Een paar titels:

  • Zedekunde in Voorbeelden en Verhalen
  • Voorbeelden voor zulke bedrijven
  • Spreuken uit de bijbel die betrekking hebben op: God, de mensch, zijne bestemming en pligten.

De waarde van dit boekgeschenk kon ik terugvinden met behulp de prijslijst van de door het Nut uitgegeven boeken van 1834. De verhalen over zedekunde zaten in de eerste twee boeken van het boekgeschenk die overeenkwamen met de derde en vierde bundel van de prijslijst.  Alles bij elkaar was de waarde van het boekgeschenk  17 gulden, in koopkracht omgerekend naar nu zou dat ongeveer 200 euro zijn, dus vergelijkbaar met zes mooie ingebonden boeken in een boekhandel van vandaag.