Overlijden Joop Blaak

Op 30 april bereikte ons het trieste bericht dat Joop Blaak, de financiële man van het Onderwijsmuseum, plotseling is overleden. Zijn overlijden raakt ons diep. Joop was een bijzonder fijne collega, zeer betrokken bij zijn werk en bij ons, zijn collega's. Wij gaan hem enorm missen.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Geesje en zijn kinderen. 

Namens de Raad van Toezicht en alle collega's van het museum, 
Astrid, Hetty, Jacques, Janneke, Judith, Linda, Mandy, Petra, Saskia en Stefan