Nationale Onderwijsweek in Dordrecht

Op 1 mei 2015 is bekend geworden dat Dordrecht is uitverkozen tot Nationale Onderwijsstad 2015-2016. Volgens de Toetsingscommissie van de stichting Nationale Onderwijsweek kan de verkiezing van Dordrecht tot voorbeeld dienen voor de landelijke ontwikkeling van onderwijs. "In alle sectoren van het onderwijs", schrijft de commissie in haar rapport, "toont Dordrecht zich een innovatieve stad, die in brede zin leren en educatie een voorname rol geeft."

Deze uitverkiezing bewijst dat we in beeld zijn als regio waar veel aandacht is voor innovatieve onderwijsvoorzieningen en waar de vorming van jonge mensen hoge prioriteit krijgt. Dit is een pluim voor iedereen die zich in Dordrecht en in de Drechtsteden bezig houdt met onderwijs.

Nationale Onderwijsweek
Als Nationale Onderwijsstad organiseert Dordrecht het komend jaar een aantal interessante activiteiten. Het accent ligt op de Nationale Onderwijsweek van 5 tot 9 oktober 2015 en de TechniekWeek in het voorjaar van 2016.

De gemeente, lokale en regionale onderwijsinstellingen en de Stichting Nationale Onderwijsweek organiseren in de Onderwijsweek presentaties, workshops, excursies en rondleidingen, lezingen en ontmoetingen rondom het thema 'Meer dan school'. Hiervoor worden lokale, regionale en landelijke bekende en minder bekende mensen van diverse leeftijden en achtergronden betrokken.

Duurzaamheid, (maritieme) techniek en innovatie, good practices, de presentatie van het landelijk onderzoek 'informeel onderwijs' en samenwerkingen met bedrijven in de regio komen aan bod. Het programma wordt opgebouwd rondom 0 tot 12 jaar, voortgezet onderwijs en MBO/HBO. Op twee avonden organiseren we stadsgesprekken met onze inwoners over ouderbetrokkenheid en onderwijsvernieuwing.

Meer informatie
Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de Nationale Onderwijsweek Maaike van de Wiel, telefoon (078) 770 41 87 en Monique de Bos, telefoon (078) 770 47 13. Vanaf 15 augustus 2015 vind je informatie over de Nationale Onderwijsweek op www.dordtleert.nl.