Bosatlas wint de 'Paul Mijksenaar Design for Function Award'

De vijfde ‘Paul Mijksenaar Design for Function Award’ is toegekend aan Noordhoff Atlasproducties voor De Bosatlas – de gehele serie – waar ook de geestelijk vader  Pieter Roelf Bos deel van uitmaakt. De prijs is een mooie erkenning voor de 'uitvinder' van 'de kunst van het weglaten'. In het Nationaal Onderwijsmuseum is de tentoonstelling 'Stap in de wereld van De Bosatlas' nog te zien tot 9 mei 2021.

In het persbericht dat n.a.v. de toekenning door de Stichting Paul Mijksenaar is verschenen staat de volgende motivatie:

‘Crisp’: leesbaar en helder
De Bosatlas is sinds 1877 uitgegroeid tot een educatief icoon met een ontwerp waarin niets overbodig is. De grafische vormgeving van De Bosatlas richtte zich vanaf de eerste druk op de leesbaarheid en de helderheid van het kaartbeeld. Dit is ook voor kaartenmakers na Bos, altijd een leidraad geweest. Kartograaf Ferjan Ormeling omschrijft deze modernistische eigenschap als ‘crisp’ die zich vanaf 1981 vooral manifesteert in het groeiend aantal thematische kaarten.

Bevredigende terughoudendheid
Constante verbetering was steeds het uitgangspunt van de makers; men luisterde goed naar de jonge gebruikers en hun leraren. Nieuwe inzichten leidden tot uitbreidingen met bijvoorbeeld de thematische kaarten. Deze kaarten vormen de verborgen achtergrond van de zichtbare wereld en zo de ruggengraat van de huidige atlas.

Juryvoorzitter Paul Mijksenaar: ‘De eis aan de bruikbaarheid heeft er toe geleid dat spectaculaire kaarten wat kleur en reliëfwerking betreft soms zijn opgeofferd. Een zekere rust en terughoudendheid hebben echter na 55 Bosatlas-edities bewezen bevredigender te zijn, zoals dat ook geldt voor de inrichting van de eigen woning.’

De prijs gaat, naast alle opeenvolgende redacteuren en kaartontwerpers van De Bosatlas, naar uitgeverij Noordhoff Atlasproducties die het zolang heeft volgehouden.
 

Over de prijs
De Paul Mijksenaar Design for Function Award is bedoeld als erkenning voor vaak anonieme ontwerpen waarin bruikbaarheid voorop staat. Eerdere winnaars van de prijs waren onder andere de montage-instructies van IKEA en de Amsterdamse ‘Puccini-methode’. Deze jubileum-editie wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Pictoright Fonds. Meer informatie via paulmijksenaaraward.com.