Boekpresentatie 'Ik baal van taal' van Astrid Honcoop

Tijdens de boekpresentatie in het Nationaal Onderwijsmuseum op donderdag 30 juni reikte Astrid Honcoop het eerste exemplaar van haar boek ‘Ik baal van taal!’ uit aan de Dordtse wethouder Peter Heijkoop.

Met haar boek ‘Ik baal van taal!’ wil Astrid mensen graag bewust maken van de impact van een leesprobleem en het taboe rond laaggeletterdheid wegnemen. Als ervaringsdeskundige vertelt ze haar persoonlijke verhaal en laat ze zien waar mensen met dyslexie in de praktijk zoal tegenaan lopen. Niet goed kunnen lezen en schrijven is een probleem waar in de maatschappij, en dus ook op de werkvloer, nog weinig aandacht voor is. En dat terwijl 1 op de 6 mensen in Nederland moeite heeft met lezen of het begrijpen van teksten. In het boek komen ook de gevolgen van leesproblemen op de werkvloer aan de orde - met voorbeelden uit de praktijk - en geeft Astrid praktische verbetertips.

Leesproblematiek

De boekpresentatie vond donderdag 30 juni plaats in het Nationaal Onderwijsmuseum waar de Dordtse wethouder Peter Heijkoop het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nam. “Het gaat over een belangrijk onderwerp waar nog altijd een taboe op rust. De overheid is over het algemeen goed in het versturen van brieven, maar die zijn vaak ingewikkeld geschreven en niet gemakkelijk te begrijpen. En juist als de informatie gaat over je leefsituatie, financiën, onderwijs, veiligheid en andere belangrijke zaken, is het natuurlijk wel de bedoeling dat iedereen het begrijpt. Ook als gemeente denken we hierover na en zijn we bewust bezig met het verbeteren van onze communicatiemiddelen. Maar eerlijk gezegd hebben hier nog wel een slag in te maken. Ik heb dan ook veel waardering voor het initiatief van Astrid om met dit boek aandacht te vragen voor leesproblematiek”, zegt Peter Heijkoop.

Eigen ervaring

Tijdens de boekpresentatie vierde Astrid ook het 15-jarig jubileum van haar bedrijf Het Ontwerploket. Als grafisch ontwerper heeft Astrid veel ervaring met het vormgeven van allerlei verschillende communicatiemiddelen. Doordat zij zelf te kampen heeft met dyslexie, weet Astrid als geen ander dat niet alleen de inhoud helder en toegankelijk moet zijn. Ook het ontwerp en de opmaak van brieven, folders, brochures en websites hebben de juiste aandacht nodig. “Duidelijk informeren betekent dat je rekening houdt met alle lezers”, zegt Astrid. “Gebruik heldere en begrijpelijke taal en vergeet de foto’s en illustraties niet. Maak informatiedragers overzichtelijk en aantrekkelijk zodat het leuk is om ze te lezen.”

Astrid geeft regelmatig (creatieve) workshops over dit onderwerp. Ook treedt zij bij organisaties en evenementen op als spreker of wordt zij gevraagd als adviseur. Het is haar doel om informatie simpel, helder en aantrekkelijk te maken.

Kijk voor meer informatie op www.hetontwerploket.nl of neem contact op via e-mail: post@ontwerploket.nl