‘Vader van Europa’: Karel de Grote

Karel de Grote leefde in de vroege middeleeuwen; omstreeks 800. Niet alleen stichtte hij het grootste rijk dat Europa sinds de val van het Romeinse Rijk had gezien, ook zijn bijdrage aan het onderwijs was aanzienlijk.

Om het belang en de bijdrage van deze ‘Vader van Europa’ in de negentiende eeuw aan de leerlingen duidelijk te maken, werd een schoolplaat gemaakt. De voorstudie hiervan werd door niemand minder gemaakt dan Charles Rochussen (1814-1894). Hierop staat de Frankische heerser afgebeeld, tussen de knieën zijn kleinzoon en omgeven door de geleerden en kunstenaars van zijn tijd. Wijs en vaderlijk. 

Om het christelijk geloof te verspreiden, vaardigde Karel de Grote een aantal onderwijswetten uit.  "Et ut scolae legentium puerorum fiant...": "En dat er scholen zullen gesticht worden, waarin de kinderen lezen...." Zo luidde in 789 na Chr. een wet van Karel. Daarin stond onder meer geschreven dat alle Frankische jongens in een kloosterschool moesten leren lezen, schrijven, bidden en zingen. De bijbel en het christelijk geloof speelden daarbij een belangrijke rol.

Het is maar de vraag of er veel jongens naar de kloosterschool zijn gegaan. Kinderen werkten meestal van jongs af aan met hun ouders op het land of in de werkplaats om aan de dagelijkse kost te komen. Waarschijnlijk waren er in deze tijd maar weinig scholen. Toch zijn de onderwijswetten die Karel de Grote heeft uitgevaardigd belangrijk geweest voor de ontwikkeling van scholen in latere eeuwen.