Uitgelicht uit de collectie: Vlag uit!

Op de achterzijde van deze foto bevindt zich een krantenartikel: Opgelucht. Meestal gaat afscheid gepaard met enige weemoed. Maar een aan de Amstelkade wonende vader was kennelijk zo blij, dat zijn zoon de schooltijd beëindigd had (de jongen had zijn H.B.S. diploma behaald), dat hij de vlag uitstak. Deze hing daarop prompt zijn (studie) lier aan de wilgen.

Leeuwarder Courant, 1 juli 1965