Uitgelicht: Pokkenbriefje

Een Noord-Hollandse kinderopvangorganisatie stuurt kinderen weg die niet zijn ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond. Door steeds minder ingeënte kinderen bestaat er een verhoogd risico op besmettingen.

Scholen kunnen ook anno 2019 “pestholen” zijn, een 19de-eeuwse term die gebruikt werd voor overvolle, stinkende, onhygiënische bewaarschooltjes, waar kinderen elkaar aanstaken met besmettelijke ziektes.

Tijdens de pokkenepidemie van 1871-1873 stierven 23.000 mensen aan deze zeer besmettelijke ziekte. Vanaf 1872 dienden schoolgaande kinderen ingeënt te worden tegen de pokken. Van de dokter kreeg elk ingeënt kind een bewijs van vaccinatie, het zogenaamde “pokkenbriefje”.

Ongevaccineerde kinderen werden niet toegelaten op school. Vaccinatiebewijzen raakten wel eens zoek. Ouders verzuchtten dan: “Waar is dat pokkenbriefje gebleven?”Pokkenbriefje, 1889
Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht