Erdglobus

Deze Duitse  Erdglobus, oftewel aardglobe, is het ontwerp van Prof. Dr. Heinrich Kiepert (1818-1899). Het is aan het eind van de negentiende eeuw geproduceerd door Fabriek Dietrich Reimers te Berlijn.

Een globe was lange tijd een instrument om bestaande kennis over de planeet weer te geven en te verspreiden, ook in het Onderwijs. Maar een globe kan niet alles weergeven. Zo schrijft hoofdonderwijzer en pedagoog Jan Geluk (1835-1919) in het Woordenboek voor opvoeding en onderwijs uit 1882:

De kaart kan bergen en dalen, venen en heiden laten zien, maar zij kan het leven en bedrijf der menschen in die streken niet vertoonen. Dat te beschrijven, door aanschouwelijke, boeiende voordracht voor 't oog van den leerling te tooveren, is de taak van den onderwijzer.”