Tegenwoordige Tijd: een educatief programma over taal voor nieuwe Nederlanders

Een nieuwe taal leren is lastig. Nieuwe klanken, woorden en uitdrukkingen. Sommigen moeten zelfs wennen aan een heel nieuw alfabet. Het kan voelen als een enorme opgave. Zeker wanneer het leren van een nieuwe taal niet uit interesse is ontstaan, maar omdat je je eigen land en daarmee taal achter je hebt moet laten.

Samen ontdekken we het Onderwijsmuseum en gaan we aan de slag met taal. Hoe leer je een nieuwe taal? Waar begin je? En hoe leer je deze taal vervolgens lezen en schrijven? We bespreken hoe het leren van de eigen taal in Nederland vroeger ging en hoe de kinderen in Nederland op school nu de taal leren lezen en schrijven. Als afsluiting gaan we creatief aan de slag.

Praktische informatie
Kosten: dankzij steun van de Europese Unie kunnen wij dit programma gratis aan de doelgroep aanbieden.
Doelgroep: taalscholen, inburgeringscursussen of andere organisaties die activiteiten organiseren met betrekking tot het taalvaardig maken van nieuwe Nederlanders.
Tijd: 60 minuten

Voor vragen mag u altijd contact opnemen met de afdeling educatie via educatie@ondewijsmuseum.nl