Dicht mee over Verdraagzaamheid o.l.v. Marieke van Leeuwen

Viering geboorte van Nederland 1572
Het Onderwijsmuseum doet mee met de landelijke viering van het jubileum van de geboorte van Nederland. Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog. In 2022 staan we stil bij het begin van de ‘Geboorte van Nederland’. We herdenken het jaar 1572 als keerpunt in onze geschiedenis. 1572 was de start van een grote opstand in de Nederlanden. Het was een strijd om vrijheid, Vrijheid vraagt om verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid. Dat ging niet zonder slag of stoot, want de strijd was ook een oorlog waarin burgers keihard tegenover elkaar kwamen te staan. In 2022 willen ze gezamenlijk de gebeurtenissen en thema’s uit 1572 breed herdenken en actualiseren.

Workshop door Marieke van Leeuwen
Op 11 juni kunt u meeschrijven met een gedicht over een van de 4 waarden die centraal staan in het project 1572, namelijk de waarde Verscheidenheid. De workshop wordt gegeven door Marieke van Leeuwen, zij is o.a. stadsdichter van Dordrecht geweest (2009-2014). In de workshop gaat u aan de slag met dichten, schrijven en voordragen binnen het thema Verdraagzaamheid. Aan het einde van de workshop heeft u met z'n allen een gedicht gemaakt dat tijdens het Hoffestival Dordrecht wordt voorgedragen. Dit Hoffestival vindt plaats in het weekend van 9 en 10 juli 2022.

De workshop start op 11 juni om 11.00 uur en is voor volwassenen, vanaf 18 jaar. Deelname is gratis.

Er kunnen maximaal 8 mensen deelnemen, dus meld u snel aan door een mailtje te sturen naar m.blijdorp@onderwijsmuseum.nl.