Zingen voor de Koningin (1937)

Samen zingen was een vast onderdeel van het schoolprogramma. Voor 1940 zong ieder schoolkind moeiteloos het “Wilhelmus van Nassouwe” mee. In de beeldcollectie van het Onderwijsmuseum is een bijzondere foto opgenomen, met aan de achterkant een klein krantenbericht over het aanstaande 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina: 7 juli 1938 - ‘Op alle scholen te Amsterdam repeteeren de kinderen voor de te houden aubade in september aanstaande, want de vacantie zal hen geruimen tijd deze gelegenheid ontnemen. Hoog boven het stadsgewoel klinken helder de vaderlandsche liederen van de jongens van het Nederlands Israëlitisch jongensweeshuis te Amsterdam.’

Tijdens de oorlogsjaren werden deze joodse weesjongens weggevoerd naar een concentratiekamp en vermoord.

Foto: Collectie Nationaal Onderwijsmuseum