Tentoonstelling In Perspectief – tekeningen van leerlingen Dordtse Vrije School

Vanaf 21 februari toont het Nationaal Onderwijsmuseum tekeningen van leerlingen van de Vrije School in Dordrecht. De tekeningen maken deel uit van de tentoonstelling In Perspectief – de mooiste tekeningen uit de collectie.

Wisselexpositie
Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft drie scholen gevraagd tekeningen te exposeren gedurende de tentoonstelling In Perspectief. Het Onderwijsmuseum wil met deze wisselexposities laten zien wat leerlingen tegenwoordig tijdens de tekenles maken. Tot en met 17 februari 2019 was het tekenwerk van leerlingen van het Dalton Lyceum Barendrecht te zien. Vanaf 8 juli 2019 zijn tekeningen te zien van studenten van verschillende kunstacademies in Nederland. 

Vormtekenen 
Op de Dordtse Vrije School gebeurt het vol overgave: vormtekenen en schilderen. Het vormtekenen is goed voor het leren kijken, voor de motoriek. Bovendien is het van betekenis voor een schoolvak als meetkunde. In de lagere klassen wordt gestart vanuit rechte en kromme lijnen. Door spiegeling en symmetrie ontstaan vlakken. Die vlakken evolueren tot cirkels, ellipsen, vierkanten en rechthoeken. Vanaf de vierde klas wordt geleerd met ingewikkelder patronen en vormen om te gaan. Vlechtvormen bijvoorbeeld; het vergt opperste concentratie. Fantasie, creativiteit, discipline en praktisch tekenen hebben daarbij hun eigen plaats. 

Tentoonstelling In Perspectief – tekeningen van leerlingen 
Dordtse Vrije School 

De tentoonstelling In Perspectief is te zien t/m oktober 2019
Werk van leerlingen van de Dordtse Vrije School, Dordrecht is te zien 
van 21 februari t/m 7 juli 2019.