De wereld in lockdown: Noord-Amerikaansche woudbewoners

Noord-Amerikaansche woudbewoners

Deze hoofdplaat geeft een beeld uit een woudgebied in het zuiden van Canada. ’t Is gemengd bosch, waarin allerlei loof-, maar ook naaldboomen voorkomen. Dwars door een kleine rivier is een beverdam gebouwd; daarvóór, aan alle kanten door water ingesloten, ligt een beverwoning. Op beide zijn de dieren druk te weer; één exemplaar komt aanzwemmen met een afgeknaagden tak in zijn bek. De bevers worden belaagd door een lynx, die verscholen onder de afhangende takken van een Canadeeschen populier, een gunstige gelegenheid afwacht. Aan de overzijde een paar fraaie wapitiherten. Als bijfiguren fungeeren een tweetal wilde kalkoenen en een trekduif. Op den voorgrond rechts enkele stompen van door bevers gevelde boomen.

© Noordhoff Uitgevers, Groningen | Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht