De wereld in lockdown: In het gebied van den Boven-Nijl

In het gebied van den Boven-Nijl

We bevinden ons aan een der bronrivieren van den Nijl, in een gedeeltelijk nog overstroomd gebied. Hier is het nijlpaard in zijn element. Den neushoren kan men vaak aantreffen in hoogere met gras begroeide streken; toch is ook voor hem de nabijheid van water een noodzakelijkheid. Het nijlpaard geniet het gezelschap van een drietal koereigertjes, waarvan er een familiaar op zijn breeden rug rondtippelt. Een ibis, die de zaak niet vertrouwt, maakt zich uit de voeten. Op de kale takken van een ‘vogelboom’zit een paar reuzenreigers en heel in de verte vormen een rij aan ’t water staande flamingo’s een rose streep. Vliegende ontdekt ge nog een flamingo en een grijzen papegaai. Van de planten trekken het meest de aandacht de lotusbloemen (Nymphaea lotos) en de gepluimde papyrus.

© Noordhoff

Lees hier meer over de schoolplaten van Koekkoek.