De wereld in lockdown: bewoners van de Karpaten

Bewoners van de Karpaten

We worden hier verplaatst in het hooggebergte der Karpaten. De dalende namiddagzon kleurt de bergtoppen, waaromheen de wazige luchtzee trilt in de warmte van haar stralen. Een bruine beer – op den terugweg na zijn dagelijkschen strooptocht - zoekt weer de bergkloof op, die zijn tehuis is. Van een hoogen bergrug daalt een forsche lammergier met groote snelheid neer in het diepe dal, waar hij een prooi heeft ontdekt. Een paar gemzen, meer verwonderd dan verschrikt, kijken even met belangstelling toe. De plantengroer is hier natuurlijk schraal. De eenige boomen zijn kleine eiken en bergdennen in struikvorm (ondersoort: Pinus Pumilio); onder de kleinere planten herkennen wij varens en rijpende roode boschbessen.

© Noordhoff Uitgevers, Groningen | Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht

Lees hier meer over de schoolplaten van Koekkoek.