Collectie Noordhoff

De spannende schoolplaat “De Noormannen bij Dorestad”, prachtig geïllustreerde leesboekjes met verhalen rond de kleuters Ot en Sien, het leesplankje met de iconische beelden “aap noot mies” – dit zijn slechts enkele leermiddelen uit de rijke geschiedenis van de educatieve uitgeverij Noordhoff.

In het midden van de negentiende eeuw stichtten Jan Berend Wolters en Popko Noordhoff – eerst nog als elkaars concurrenten, later als compagnons – in de stad Groningen beiden een boekhandel en uitgeverij. Mede dankzij het gunstige pedagogische klimaat in de stad groeiden hun bedrijven in de twintigste eeuw uit tot de belangrijkste educatieve uitgeverijen in Nederland. In 1968 fuseerden de bedrijven tot Wolters-Noordhoff.

In 2009 kreeg het Onderwijsmuseum het omvangrijke bedrijfsarchief in langdurige bruikleen. Dit archief bevat de nagenoeg complete collectie van honderden aquarellen en olieverfschilderijen en daarnaast nog eens duizenden illustraties uit de periode 1900-1980, gemaakt in opdracht van de uitgeverijen. Een bijzondere, in onderwijs- en cultuurhistorisch opzicht waardevolle collectie, met werk in zeer uiteenlopende stijlen van illustratoren en kunstenaars als Johan Herman Isings, Cornelis Jetses, Johan Dijkstra, Rie Cramer, Sierk Schröder, Waldemar Post, Dirkje Kuik en vele anderen.

Door de Covid19-pandemie is het niet mogelijk de prachtige, kleurrijke illustraties in het Onderwijsmuseum te bewonderen. Daarom tonen wij op de website van het museum hoogtepunten uit de Collectie Noordhoff.