Aanstaand vertrek directeur Tijs van Ruiten

Tijs van Ruiten (directeur Nationaal Onderwijsmuseum) heeft kenbaar gemaakt per 31 december 2018 het museum te gaan verlaten om ruimte te maken voor een aantal andere activiteiten. Het personeel en de Raad van Toezicht zijn Tijs zeer erkentelijk voor de enorm enthousiaste en energieke wijze waarop hij het museum gedurende een lange periode heeft geleid en uitgedragen. Wij gaan op een gepast moment afscheid van hem nemen.

Wegens ziekte is Tijs tijdelijk afwezig, in de tussentijd heeft de Raad van Toezicht gevraagd of Petra Reijnhoudt (adjunct directeur) zo lang de taken van Tijs wil waarnemen.