mijnschoolisuniek

Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft het onderwijsplatform MijnSchoolIsUniek.nl voor scholen. Via dit platform onderzoeken scholieren van het primair- en voortgezet onderwijs de karakteristieke eigenschappen van hun school. Zo ontstaat een uniek beeld van de scholen in Nederland en leggen leerlingen zélf onderwijsvrijheid anno nu vast voor het nageslacht.

100 jaar vrijheid van onderwijs
We staan stil bij een belangrijke gebeurtenis uit het onderwijsverleden: de Pacificatie van 1917. Bijzonder onderwijs werd hiermee financieel gelijkgesteld aan het openbaar onderwijs en daarmee kwam een einde aan de zwaarbevochten ‘schoolstrijd’. Sinds 1917 waarborgt Artikel 23 van de Grondwet – dat vrijheid van onderwijs mogelijk maakt – de diversiteit in het Nederlandse onderwijs. Dit leidt ertoe dat élke school uniek is. Nergens anders ter wereld is deze variatie aan onderwijs te vinden.

Uniek beeld van Nederlandse scholen
Hoe ziet het Nederlandse onderwijslandschap er 100 jaar na de Pacificatie uit? Een vraag die de leerlingen van vandaag het beste kunnen beantwoorden. Met dit project worden zij geprikkeld om op zoek te gaan naar de unieke eigenschappen van hún school en deze voor het nageslacht vast te leggen. Zo ontstaat een uniek beeld van de Nederlandse scholen anno nu, ruim 100 jaar na de invoering van de onderwijspacificatie. 

SCHOOL-ID
Aan de hand van actieve en interactieve opdrachten maken leerlingen een SCHOOL-ID aan op MijnSchoolIsUniek.nl. Door hun school met andere scholen te vergelijken en te verbinden, ontdekken ze de unieke eigenschappen van hun school. Zo ervaren de leerlingen hoe divers het onderwijs in Nederland is. Een gevolg van Artikel 23 dat de vrijheid van onderwijs mogelijk maakt en waarborgt.

Deelname voor scholen is gratis. Scholen kunnen zich aanmelden via www.mijnschoolisuniek.nl.

Volg alle nieuws en ontwikkelingen via de Facebookpagina van MijnSchoolIsUniek.nl.

Fotografie: Erasmiaans Gymnasium - Rotterdam 2016 - © Carel van Hees