Beeld en Boodschap

Beeld is oververtegenwoordigd in onze samenleving: van spaarplaatjes bij de supermarkt, posters op het station, het nieuws op televisie tot de stortvloed aan foto’s op sociale media. We worden voortdurend gebombardeerd met beeld. Maar wat proberen deze beelden ons te vertellen? Is beeld wel zo onschuldig als het lijkt?  

In nazi-Duitsland was beeld allesbehalve onschuldig. Het werd gebruikt om kinderen te verleiden, te beïnvloeden en ze te doordringen van Hitlers idealen. Hoe is dat nu? Weten wij welke boodschap er achter de plaatjes schuilgaat? Kunnen we voorkomen dat massabeïnvloeding op de schaal van nazi-Duitsland opnieuw voorkomt?  

Beeld zien is iets anders dan beeld lezen. In het lesprogramma ‘Beeld en Boodschap’ krijgen uw leerlingen gereedschap om beeld kritisch te lezen. In een voorbereidende les op school ontdekken leerlingen de grote hoeveelheid beeld in hun eigen omgeving. Ze ontdekken het verschil tussen reclame en propaganda en leren hoe ze stapsgewijs de boodschap áchter het beeld kunnen ontdekken.   

Programma opzet
De voorbereidende les op school wordt gevolgd door een les in het Nationaal Onderwijsmuseum met een bezoek aan de tentoonstelling. U kunt er echter ook voor kiezen om die les bij u op school plaats te laten vinden; u krijgt dan een virtual reality-demonstratie op school. In beide gevallen laten onze museumdocenten zien hoe ‘beeld’ in nazi-Duitsland werd ingezet om kinderen te doordringen van een verderfelijke ideologie die miljoenen het leven zou kosten.    

Aan de hand van uniek historisch beeldmateriaal en onder leiding van onze museumdocenten gaan uw leerlingen vervolgens aan de slag met het maken van beeldanalyses.  

Resultaat
Met het doorlopen van dit programma zijn uw leerlingen flink op weg in het ontwikkelen van hun beeldgeletterdheid. Ze zijn weerbaarder tegen beïnvloeding door fake news op sociale media en weten dat ook te beargumenteren. Om deze vaardigheden verder te ontwikkelen doen wij enkele suggesties tot creatieve vervolglessen, waarin beeld en boodschap centraal staan.  

Lesduur:  

 • Voorbereidende lessen: 2 lesuren;  
 • Museumworkshop: 120 minuten (incl. 15 minuten pauze) of gastles: 90 minuten  
 • Vervolgles: optioneel en naar eigen inzicht

Doelgroepen:  

 • vmbo, havo, vwo  
 • mbo  
 • hbo  

Vakintegratie:  

 • Burgerschap  
 • Maatschappijleer 
 • Geschiedenis  
 • ICT  

Lesdoelen:  
Aan het eind van de lessenreeks kunnen leerlingen:

 • aan de hand van een voorbeeld in eigen woorden uitleggen welke invloed beeld op iemand kan hebben;  
 • uitleggen wat propaganda is;  
 • propaganda herkennen;
 • stapsgewijs beeld analyseren.  

SLO Kerndoelen:  

1, 36, 38, 39, 48, 52  

Kosten:  
Lespakket Beeld en Boodschap met museumworkshop (in het Onderwijsmuseum)
€100,- per 15 leerlingen

of: 

Lespakket Beeld en Boodschap met gastles (op school):
De kosten voor de gastles zijn afhankelijk van uw locatie.

 • Basistarief locaties tot 25 kilometer vanaf Dordrecht: €300  
 • Basistarief locaties 25 tot 50 kilometer vanaf Dordrecht: €375  
 • Basistarief locaties 50 tot 100 kilometer vanaf Dordrecht: €450 
 • Basistarief locaties meer dan 100 kilometer vanaf Dordrecht: in overleg  

Neemt u op één dag meerdere gastlessen af, dan betaalt u €100,- extra per les van anderhalf uur.  Op één dag kunnen wij maximaal 4 gastlesprogramma’s binnen een tijdsbestek van 7 uur verzorgen.   

Maximaal aantal leerlingen per sessie:
30

Aanmelden: 
Het programma kan worden geboekt door een mail te sturen naar educatie@onderwijsmuseum.nl onder vermelding van gewenste data, tijd, niveau en grootte van groep.