Beeld en Boodschap

Beeld en Boodschap

In onze samenleving is beeld oververtegenwoordigd: van spaarplaatjes bij de supermarkt en posters op het station tot het nieuws op televisie en de vele afbeeldingen op sociale media. We worden dagelijks gebombardeerd met beeld. Maar wat proberen deze beelden ons te vertellen? Is beeld net zo onschuldig als het lijkt?

In Nazi-Duitsland was beeld allesbehalve onschuldig. Het werd gebruikt om kinderen te verleiden, te beïnvloeden en ze te doordringen van Hitlers idealen van saamhorigheid, vaderlandsliefde en opofferingsgezindheid. Maar hoe is dat nu? Weten we welke boodschap er achter de plaatjes schuilgaat? Kunnen we voorkomen dat massabeïnvloeding opnieuw voorkomt? Of gebeurt dat al?

Beeld zien is iets anders dan beeld lezen, maar hoe doe je dat? In de workshop Beeld en Boodschap geven we deelnemers het gereedschap om beeld kritisch te lezen. In een voorbereidende les op school en een museumworkshop verkennen we het onderwerp propaganda, zowel in het heden als verleden. Leerlingen leren in de les op school een kritische beeldanalyse te maken. In de tentoonstelling ‘Nazipropaganda voor de jeugd, 1933-1945’ gebruiken ze deze methode om de gruwelijke waarheid achter onschuldig ogende prentjes te onthullen. De nieuw verworven vaardigheden passen ze vervolgens toe op situaties in het heden, door actief aan de slag gaan met informatiebubbels, fake news en de invloed van sociale media.  

Beeld en Boodschap is een workshop voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. De workshop sluit aan op de thema’s mediawijsheid en burgerschap. Aansluiting kan gevonden worden bij de vakken Duits, Geschiedenis, Maatschappijleer en Mentoraat.

Duur:  
Voorbereiding op school (optioneel): tweemaal 15 tot 30 minuten
In het museum: 2 uur

Prijs: 
€100,- (per 15 leerlingen)

Maximum aantal leerlingen per sessie:
30

Aanmelden: 
Het programma kan worden geboekt vanaf september 2020. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar educatie@onderwijsmuseum.nl onder vermelding van gewenste data, tijd, niveau en grootte van groep.