Nederlandsch Indië in 1926

Deze kaart van Nederlandsch Indië is afkomstig uit de ‘De kleine schoolatlas der geheele aarde’ uit 1926. Deze variant op de Bosatlas was bestemd voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië en bood meer dan alleen maar topografische informatie. Op deze kaart is bijvoorbeeld te zien hoe het Nederlands bestuur zich in de jaren ’20 uitbreidde over de hele archipel. Vanaf 15 november is in het Nationaal Onderwijsmuseum een prachtige overzichtstentoonstelling over bijna 150 jaar Bosatlas te zien.