Het Vaderland

Recent onderzoek Sociaal Cultureel Planbureau wijst uit: de Nederlandse taal, vrijheid en Koningsdag vormen Nederlandse identiteit. School- en kinderboeken waren en zijn belangrijke identiteitsvormers.

Een vader met een kind op de arm wijst naar een wandkaart van Nederland. In oude lesmethoden speelt het “vaderland” een belangrijke rol. Waar woon ik? Welke taal spreek ik? Wat is de geschiedenis van mijn geboorteland? In het Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd (1781) van filosoof en rechtsgeleerde Johan Hendrik Swildens (1745-1809) wordt het vaderland aan kinderen uitgelegd. Het doel van Swildens’ lesboek was enerzijds kinderen taal en spelling aan te leren. Anderzijds had Swildens ook het bijbrengen van burgerschap en deugden als vaderlandsliefde, oprechtheid en eerbied voor de natuur op het oog.


Lees meer op Didactief.nl