ANBI status

Per 1 januari 2014 stelt de Belastingdienst alle goede doelen die een ANBI status hebben verplicht om een aantal gegevens openbaar te maken. Het Nationaal Onderwijsmuseum ondersteunt het belang van een transparante houding en werkt hier graag aan mee. Hieronder vindt u onze gegevens:

Nationaal Onderwijsmuseum

Burgemeester de Raadtsingel 97
3311 JG Dordrecht
info@onderwijsmuseum.nl
078- 632 68 20

RSIN Nummer: 007521613
KvK Nummer: 41130319
BTW Nummer: 007521613B01

Doelstelling
Het Nationaal Onderwijsmuseum werkt aan het verbeelden, duiden en beleven van ons onderwijs in het heden met terugblik naar het verleden. De activiteiten bereiken een breed publiek in Nederland, zijn gericht op interactie en het delen van kennis, binnen èn buiten het museum. Ze vormen een aanknopingspunt voor actuele discussies over onderwijs en jeugdcultuur en onderstrepen het belang van goed onderwijs in onze samenleving.

Beleidsplan
In een visiedocument hebben we de hoofdlijnen voor het vernieuwde Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht beschreven.

Naam en functie bestuurders
Directeur-bestuurder Nationaal Onderwijsmuseum
Dhr. Tijs van Ruiten

De Raad van Toezicht bestaat uit:

— Dhr. Toine Maes, bestuurder Kennisnet (voorzitter per 8 september 2016)

— Dhr. drs. Bert Boer, directeur-bestuurder Muiderslot.

— Mevr. Annet Kil, directeur van de Onderwijscoöperatie: het vertegenwoordigend orgaan van de beroepsgroep van, voor en door de leraar.

— Mevr. Fauzia Mahomed Radja is directeur en oprichter van FM Consultancy, adviesbureau op het gebied van strategisch management en bestuurslid bij VNO-NCW West VrouwenNetwerk.

— Dhr. Léon Peeters, gespecialiseerd arbeidsrecht- en pensioenadvocaat bij Ten Holter/Noordam advocaten uit Dordrecht.

— Dhr. Peter Vrancken, voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Da Vinci College in Dordrecht.

Cultural Governance
Het Nationaal Onderwijsmuseum past de Code Cultural Governance toe. De stichting wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht vervult toezichthoudende taken zoveel mogelijk, conform het model zoals dit is beschreven in de Code Cultural Governance.

Beloningsbeleid
Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft geen uitzonderlijk beloningsbeleid. De beloning beperkt zich tot een salaris dat medewerkers en de directeur ontvangen voor het werk dat zij verrichten. Het salaris van de directeur bedraagt 61.500 euro op jaarbasis inclusief premies en sociale lasten. De Raad van Toezicht ontvangt geen financiële vergoeding voor hun inspanningen.

Activiteiten en verantwoording


Bekijk hier het jaarverslag van 2016

Bekijk hier het jaarverslag van 2015


Klik hier voor het jaarverslag van 2014.