Veerkracht en welbevinden op school

Hoe zou het zijn als je je leerlingen niet alleen goed voorbereidt op de arbeidsmarkt, maar hen tegelijkertijd óók kunt leren hoe ze zichzelf en anderen gelukkig kunnen maken? Hoe zou het zijn als je je team op een hoger plan kunt tillen en hen meer werkplezier, gezondheid en meer verbondenheid met elkaar en de leerlingen zou kunnen laten ervaren? Dit op duurzame wijze te realiseren vereist een heleschoolbenadering. In deze eendaagse masterclass gaat Leer en Veerkracht in op wat dat vraagt en brengt.

Je leert over de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de Positieve Psychologie én hoe je deze inzichten concreet kunt toepassen voor jezelf, in jouw organisatie en in jouw team. Trainers Rinka van Zundert en Bernadette Lensen gaan in op wat er voor nodig is om veerkracht en welbevinden te vergroten bij leerlingen en teamleden en hoe leerkrachten dit kunnen verweven met hun dagelijkse lespraktijk zodat het niet veel extra tijd kost. Alle aspecten van de schoolsetting worden onder de loep genomen en ze gaan in op belemmerende factoren en succesfactoren. Kortom, een perfecte mix van onderzoek, praktijk en inspiratie.

PROGRAMMA

De masterclass is 1 dag van 10.00-16.00u. Vanaf 09.30u ben je welkom en word je ontvangen met koffie en thee. Van 12.45-13.30u is er lunchpauze inclusief een verzorgde lunch.

VOOR WIE?

 • schoolleiders en -bestuurders van PO en SBO
 • onderwijsadviseurs
 • decanen en onderwijscoördinatoren/stafleden
 • beleidsmakers en -adviseurs
 • intern begeleiders
 • voor ieder andere geïnteresseerde

PRAKTISCH & AANMELDEN

 • vrijdag 7 februari 2020
 • kosten: €275,- per persoon (vrijgesteld van BTW)
 • koffie, thee en lunch inbegrepen
 • locatie: Onderwijsmuseum, Dordrecht
 • aanmelden via: http://bit.ly/mclassLVK