Theatervoorstelling: Marleen Hendrickx - X Y I (light)

Een theaterale lezing gemaakt door Marleen Hendrickx over interseks zijn. 

“XX chromosomen vormen een vrouw. XY chromosomen vormen een man. En toen ik vroeg of er ook iets tussenin was, zei de leraar: Nee, dat bestaat niet.” 

Marleen Hendrickx wil met de voorstelling X Y I het gesprek openen over intersekse personen. Als kind wordt haar vertelt dat zij maar beter kan zwijgen: “Het is beter als je tegen niemand zegt wat je hebt”. Maar wat gebeurt er als je naar al die jaren toch begint met praten?  

In Nederland zijn 190.000 intersekse mensen. Allemaal personen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw. Vaak is over hen gezwegen, ook door henzelf, op advies van artsen. Theatermaker Marleen Hendrickx, zelf intersekse, doorbreekt met haar voorstelling dat stilzwijgen. 

De voorstelling duurt een half uur en is voorzien van een nagesprek.  

Deze lezing is gratis bij vertoon van een geldig toegangsbewijs tot het Onderwijsmuseum. Je kunt je aanmelden via Tickets | Onderwijsmuseum

Bij het bezoek van de theaterale lezing heb je ook een geldig toegangsbewijs tot het museum nodig. 

Tip: met de Museumkaart, de Rotterdampas en Dordtpas betaal je geen entreegeld tot het museum!