Symposium W.G. van de Hulst en het onderwijs

Niet alleen als kinderboekenschrijver, maar zeker ook als hoofdonderwijzer — levenslang werkzaam in Utrecht — en met name als auteur van schoolboeken heeft W.G. van de Hulst (1879-1963) de nodige verdiensten gehad. Speciaal aan dit thema zal op 28 oktober, de geboortedag van Van de Hulst, een bijeenkomst in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht worden gewijd, waar biograaf Jacques Dane twee lezingen zal houden met als intermezzo een vertoning van fragmenten uit de NCRV-documentaire Herinneringen aan een schoolmeester uit 1979.

‘W.G.’ publiceerde vele leer- en leesboeken vóór het onderwijs maar ook beschouwende artikelen óver het onderwijs, die veel minder bekend zijn. Dit mondde in 1944 uit in het boek Het vertellen. En hij schreef De boom groeide (1948), een overzicht van twee eeuwen Nederlands Hervormd lager onderwijs in Utrecht. Postuum verscheen in 1995 de lezingenbundel Het kind en zijn boek, samengesteld door Daan van der Kaaden. Er is die middag ook een kleine expositie te bezichtigen met onder andere foto’s, objecten en originele afbeeldingen uit de geschiedenismethode “ Toen …En nu!’ van W.G. van de Hulst. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichting W.G. van de Hulst sr. Toen en Nu in samenwerking met het Nationaal Onderwijsmuseum en de Maatschap van Erven W.G. van de Hulst sr.. 

Symposium W.G. van de Hulst en het onderwijs 
Zaterdag 28 oktober 2017
14.00 – 17.00 uur
Deelname 10 euro per persoon, inclusief museumentree en twee consumpties. 
Vriendenpas, Museumkaart: 5 euro per persoon.
Meld u aan via het onderstaande formulier of telefonisch via 078 - 632 68 20.


Klassenfoto van de Nederlandsch Hervormde Gemeenteschool nr. 4  aan de Jutfaseweg te Utrecht, 1926. Rechts in beeld hoofdonderwijzer W.G. van de Hulst. Aan de linkermuur hangen wandplaten uit de serie Schoolplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis van de onderwijsillustratoren Cornelis Jetses (“Ter Walvischvaart”, in het midden) en J.H. Isings (links “Op de reede van Bantam, 1598” en rechts “Een hagepreek buiten Utrecht, augustus 1566”)