Masterclass Voorlezen: zó doe je dat!

De kennis over voorlezen en het kunnen voorlezen is onder professionals die met kinderen werken aan het afnemen. Dat komt voor een deel doordat de leesmotivatie bij volwassenen jaar op jaar verder afneemt. Bovendien geeft een groot percentage PABO studenten aan lezen niet leuk te vinden, terwijl juist zij het plezier in taal en lezen wel moeten doorgeven aan hun toekomstige leerlingen. Voorlezen is op de meeste PABO’s een kort vak waar weinig gedoceerd wordt over jeugdliteratuur. Het oefenen in voorlezen krijgt aandacht, maar kan veel beter. Ook komen jongeren en jongvolwassenen in de eigen familie minder in contact met jongere kinderen waardoor ze minder vanzelfsprekend voorleeservaring opdoen.

Deze negatieve ontwikkelingen staan haaks op de positieve ontwikkeling van voorlezen als bewezen instrument om leesplezier bij kinderen te stimuleren. Het helpt hen op een leuke en aansprekende manier bij het leren lezen.

Met de 'Masterclass Voorlezen: zó doe je dat!' stimuleert Stichting Voorlezen professionals en vrijwilligers om voorlezen als vast onderdeel op te nemen in het contact met ‘hun’ kinderen en er alles uit te halen, zodat het verhaal en de luisteraars optimaal tot hun recht komen.

In deze masterclass van vier uur neemt Stichting Voorlezen professionals en vrijwilligers mee in de kunst van voorlezen. Het volgende komt o.a. aan bod:

  • voorleestechnieken,
  • boekenkeuze
  • en voorleessetting

Er wordt geoefend met voorlezen en de deelnemers ontvangen gouden tips van Stichting voorlezen

Voor: maximaal 50 deelnemers uit het primair onderwijs, kinderopvang, zowel professionals als vrijwilligers.

Samenwerkingspartners:
Stichting Voorlezen werkt samen met partners die rechtstreeks in contact staan met professionals die in Dordrecht met kinderen en jongeren werken, zoals: primair onderwijs, kinderopvang, PABO en de Bibliotheek AanZet.

Aanmelden via een mail naar m.blijdorp@onderwijsmuseum.nl