Lezing 'Onmisbaar en verfoeid. Verhalen over handwerkonderwijs'

'Onmisbaar en verfoeid.  Verhalen over handwerkonderwijs'
Themalezing bij de tentoonstelling Van het Naadje en de Kous
Voor negentiende-eeuwse meisjes was geen schoolvak zo nuttig als handwerken. In alle milieus vormde het de ideale route naar een beter bestaan. Alberdina  Woldendorp bijvoorbeeld, een in 1799 geboren timmermansdochter die op haar tweeëntwintigste scheidde van haar agressieve echtgenoot, begon provisorisch handwerken te geven op de school van haar zwager en richtte tien jaar later een eigen meisjesschool op. Ongehuwd gebleven vrouwen uit de ‘betere standen’ – tweede voorbeeld – kregen via de vereniging Arbeid Adelt in 1871 de kans om door het verkopen van hun kunstig vervaardigde handwerken  een inkomen te verwerven. Maar er vallen ook andere verhalen over het handwerkonderwijs te vertellen, zoals waarom het in de beginnende 20ste eeuw juist twee Nederlandse schrijfsters waren – en, pikante bijzonderheid, minnaressen van dezelfde man – die dit schoolvak  uit de grond van hun hart verafschuwden. Of hoe en wanneer de onmisbaarheid verdween. In samenhang laten deze verhalen iets zien van het ambivalente gevoel dat het handwerken als schoolvak al die tijd vergezelde. 

Dr. Mineke van Essen is historisch pedagoog en als emeritus hoogleraar genderstudies verbonden aan  de Rijksuniversiteit Groningen. 

Lezing ‘Onmisbaar en verfoeid. Verhalen over handwerkonderwijs’
door Mineke van Essen
Datum:            woensdag 6 december 2017 
Aanvang:        19.30 – 21.30 uur, 19.15 uur inloop met koffie en thee 
Deelname:      € 7,50 p.p.
Leden van de Vriendenvereniging betalen € 5,- op vertoon van hun geldige ledenpas.
Aanmelden kan direct via het online fomulier of bel 078-632 68 20.